TDS ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA

F10xxx – YAĞ BASINÇ SENSÖRÜ

Normalde kapalı müşir: Işık üstünde. Yağ basıncı spesifik değerin üzerine çıktığı zaman kontak açılır ve ikaz lambası söner. Basınç spesifik değerin altına düştüğünde kontak kapanır ve ikaz lambası yanar. 

Normalde açık müşir: Yağ basıncı spesifik değerin üzerine çıktığında kontak kapanır ve ikaz lambası yanar. Basınç spesifik değerin altına düştüğünde kontak açılır ve ikaz lambası söner.

Tüm basınç müşirlerinin bir konektörü vardır. Topraklama metal gövde üzerinden yapılır. Müşirler 3W’luk güce dayanıklıdır ve voltajları da 6 ile 24 volt arasında değişmektedir. Motor adaptasyonları için uygundurlar.

F13xxx – HİDROLİK BASINÇ MÜŞİRLERİ (HAVA/SU)

Bu müşirler de yukarıdaki örnekte olduğu gibi ya açık yada kapalı kontak mantığı ile çalışırlar.
Tüm müşirlerde metal gövde ile zemin teması bulunmamaktadır. Bu nedenle en az iki konektörleri vardır.
Sistem değişimini ve röleleri etkinleştirmekde uygundurlar. (İşlevleri sadece ikaz lambası ile sınırlı değildir)
Bu tip müşirler hem kabinde hem motorda kullanılabilirler.

F15xxx – SU SICAKLIK MÜŞİRLERİ

Normalde açık müşir: Isı 1°C/dakika artarken, spesifik sıcaklığa ulaşıldığında kontak kapanır ve ikaz lambası yanar. Isı azaldığında ve açılış değerinin altına düştüğünde (en az 10-20°C) kontak açılır ve ikaz lambası söner. 

Normalde açık müşir: Isı 1°C/dakika artarken, spesifik sıcaklığa ulaşıldığında kontak açılır ve ikaz lambası söner. Isı azaldığında ve kapanış değerinin altına düştüğünde (en az 10-20°C) kontak kapanır ve ikaz lambası yanar.

Tüm müşirler motor adaptasyonuna uygundur. Fakat yüksek elektrik yüküne dayanamazlar (max 3Watt). Topraklama metal gövde üzerinden yapılır.

F16xxx – SU SICAKLIK GÖNDERGELERİ

Göndergenin içerisinde elektronik bir parça vardır. Bu parçanın direnci ısıya göre değişir. Direnç düşük ısılarda maksimum,yüksek ısılarda ise minimum seviyededir. Adaptasyonları hem zeminle temaslı hem de temassız olarak gerçekleştirilebilir.
 
F17xxx – KSB GÖNDERGESİ

Normalde açık gönderge: Isı 1°C/dakika artarken, spesifik sıcaklığa ulaşıldığında kontak kapanır. Röle veya bir elektrikli aygıt devreye girer (fan, valf). Isı azaldığında ve açılış değerinin altına düştüğünde (en az 5°C) kontak açılır ve elektrikli aygıt devre dışı kalır.

Normalde kapalı gönderge: Isı 1°C/dakika artarken, spesifik sıcaklığa ulaşıldığında kontak açılır. Röle veya bir elektrikli aygıt devre dışı kalır (fan, valf). Isı azaldığında ve kapanış değerinin altına düştüğünde (en az 5°C) kontak kapanır ve elektrikli aygıt devreye girer.

Bu tip müşirlerin zemin ile teması yoktur ve 2-4 adet arası terminalleri bulunur. Motor adaptasyonu uygulanır ve 15-20 amper arası elektrikli aygıtları çalıştırabilirler.